Đệm bông ép có giặt được không?

Trong mỗi gia đình sẽ đều có ít nhất một chiếc đệm, bởi xã hội phát triển nhu cầu sống càng được nâng cao đáng kể, chiếc đệm bông ép sẽ đóng vai trò không nhỏ trong việc chăm sóc giấc ngủ. Vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay đó là đệm bông ép có giặt được không?